Geometrie Kol

Geometrie Kol

 

Nastavení Sbíhavosti, rozbíhavosti a odklonu kol:

  

Toe in = sbíhavost, kola směřují dovnitř

Toe out = rozbíhavost, kola směřují ven

 
Přední náprava se nastavuje na toe out až tou in (rozbíhavou až sbíhavou) a zadní náprava vždy na toe out (sbíhavou).

Rozbíhavost přední nápravy se nastavuje prodlužováním a zkracováním táhla řízení. Sbíhavost zadní nápravy se nastavuje změnou upevnění vnitřního čepu ramene.

 

náprava

Toe in/out

vlastnosti

přední

Toe in

- jednodušeji řiditelný podvozek
- zmenšení nedotáčivosti
- zlepšení řiditelnosti při vjezdu do zatáčky
- zlepšení stability na rovném úseku

 

Toe out

- podvozek je „nervózní“
- zvětšení nedotáčivosti
-  zhoršení řiditelnosti při vjezdu do zatáčky
- obtížněji řiditelný podvozek

zadní

Toe in větší

- zvýšení nedotáčivosti
- zlepšení stability pod plynem při výjezdu ze zarážky a při brzdění                       na vjezdu do zatáčky
- lepší záběr zadní nápravy
- zlepšení stability na rovném úseku

 

Toe in menší

- zhoršení stability pod plynem při výjezdu ze zatáčky a při brzdění na vjezdu do zatáčky
- horší záběr zadní nápravy

 Takže sbíhavost ven u přední nápravy a dovnitř u zadní nápravy způsobí :

- zklidnění auta

- zadek lépe zabírá a předek lépe zatáčí

 

Odklon Kol:

Camber - = záporný odklon, spodní část kola je více venku než horní

Camber + = kladný odklon, spodní část kola je více uvnitř než horní

 

 

Běžná hodnota odklonu kola bývá 0° až -3°. Kladná hodnota odklonu kola se nepoužívá.

Nastavení odklonu kola se realizuje prodlužováním a zkracováním horního ramena nebo táhla přední a zadní nápravy. Závisí na konstrukci náprav.

 

úhel odklonu kola

kola

vlastnosti

větší Camber –(šikmější)

přední

- citlivější řízení

 

zadní

- zmenšení trakce zadní nápravy při vjezdu a průjezdu zatáčkou (zvýšení skluzu)

menší Camber - (kolmější)

přední

- snížení citlivosti řízení

 

zadní

- zvětšení trakce zadní nápravy při vjezdu a průjezdu zatáčkou (snížení skluzu)

- pokud jsou tlumiče kolmo dojde ke smyku, smyk nastane velmi rychle a podvozek se bude velmi těžko ovládat

 

- zadní náprava : abych předešel při smyku převrácení, nastavím spíše odklon záporný (spodní část kola je venku oproti horní části). Takže auto jede po vnitřní straně pneu a při smyku dojde li k nachýlení auta, nedojde k zakopnutí o vnější hranu kola.

- přední náprava : je závislá při nastavení odklonu také na zatáčení, musí se to oboje skloubit dohromady

 

 

 

Délka táhla ovlivňuje i změnu odklonu kola při přepružení.

 

délka táhla

vlastnosti

krátké táhlo

- při přepružení se zvětšuje záporná hodnota odklonu
- zvýšení záběru

dlouhé táhlo

- při přepružení se zmenšuje záporná hodnota odklonu
- podvozek je méně citlivý

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.