Ladění Nitro Motoru

Ladění Nitro Motoru

Ladění motoru

Ladění motoru se provádí po jeho zaběhnutí a je nutné motor ladit vždy zahřátý. V případě, že by jste motor po svém ladičském zákroku nebyli  schopni ani nastartovat, vraťte jeho nastavení do původní polohy – všechny šroubky jsou na stejné úrovni jako okraj těla karburátoru (viz obrázek).    V případě změny typu paliva nebo svíčky je nutné motor opět přeladit. POZOR! Změnou nastavení jednoho šroubku ovlivníte i ostatní, ty je nutné opět přizpůsobit.

Ladění výkonu motoru

· provádí se otáčením šroubku pro vysoké otáčky

· otáčejte jím v krocích po osminách (viz obr. 1-4) ve směru hodinových ručiček

· tímto ochuzujete směs, výkon motoru se zvyšuje, zhoršuje se ale jeho mazání a chlazení

· je tedy velice důležité hlídat jeho teplotu na svíčce. Ta NIKDY nesmí překročit 120°C!

· po každém přeladění směsi se s modelem projeďte a po necelé minutě přeměřte jeho teplotu.

· ideální je, když se teplota pohybuje v rozmezí 90 - 110°C a z výfuku jde při plném plynu kouř

· v případě že se teplota blíží 120°C, motor začne chcípat nebo při plném plynu nevychází z výfuku žádný kouř, vraťte nastavení o čtvrt otáčky zpět (viz obr. krok X)

· pochopitelně čím vyšší výkon budete dostávat ze svého motoru tím více zkrátíte jeho životnost

Ladění neutrálu

· provádí se otáčením šroubku pro nastavení volnoběhu po velmi malých částech

· otáčením ve směru hodinových ručiček zvyšujete otáčky motoru v neutrálu

· otáčením proti směru hodinových ručiček otáčky motoru snižujete

· v případě že vám model chcípá po nastartování, když zastavíte a nepřidáváte plyn, nebo když brzdíte, tak je nutné otáčky zvýšit

· když vám model popojíždí nebo mu cukají kola, ikdyž nepřidáváte plyn, tak otáčky snižte 

 

Ladění výkonu motoru v nízkých otáčkách

1. provádí se šroubkem pro nízké otáčky v krocích po 1/8 otáčky

2. je doporučeno toto nastavení příliš neměnit

3. nastavením bohatší směsi získáte lepší odezvu na plyn a výkon od nízkých otáček

4. nastavení vyzkoušíte tak, že necháte auto stát 30 vteřin na místě a poté budete akcelerovat na ľ plynu. V případě, že z výfuku půjde příliš mnoho bílého kouře a auto bude akcelerovat pomalu, tak je směs příliš bohatá. V případě, že motor bude akcelerovat rychle, ale poté se začne zakuckávat nebo zadrhávat, tak je nastavena směs příliš chudá.

5. NIKDY nazašroubujte tento šroubek více jak o 2 otáčky od základní pozice! Směs by bylapříliš chudá a motor by se poškodil!

6. v případě příliš chudé směsi se motor může přehřívat nebo chcípat při částečném zatížení,v tomto případě vraťte nastavení šroubku pro nízké otáčky do základní pozice

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.