XL5 TRAXXAS

XL5 TRAXXAS

 

Nastavení číslo 1: (sportovní režim) 100% dopředu, 100% brzdy, 100% zpátečka

Nastavení číslo 2: (závodní režim) 100% dopředu, 100% brzdy, bez zpátečky

Nastavení číslo 3: (cvičný režim) 50% dopředu, 100% brzdy, 50% zpátečka

Volba režimu sport (číslo 1)

1. zapojte plně nabitý bateriový pack do XL-5 a zapněte vysílačku

 

2.  s vypnutým XL-5 znáčkněte a držte knoflík dokud nebude světýlko svítit zeleně, poté červeně a pak bude blikat červeně (indikuje nastavení volby)

3.  jak bude svítit jen červené světlo uvolněte knoflík na volbu funkcí

4.  světýlko se rozsvítí zeleně a model bude připravený

 Volba režimu na závody (číslo 2)

 1. zapojte plně nabitý bateriový pack do XL-5 a zapněte vysílačku
 2. s vypnutým XL-5 zmáčkněte a držte knoflík dokud nebude světýlko svítit zeleně, poté červeně a pak bude blikat červeně (indikuje nastavení volby)
 3. jakmile červené světýlko blikne dvakrát, uvolněte knoflík na volbu funkce
 4. světýlko se rozsvítí zeleně a model bude připravený

 Volba režimu na procvičení (číslo 3)

 1. zapojte plně nabitý bateriový pack do XL-5 a zapněte vysílačku
 2. s vypnutým XL-5 zmáčkněte a držte knoflík dokud nebude světýlko svítit zeleně, poté červeně a pak bude blikat červeně (indikuje nastavení volby)
 3. jakmile červené světýlko blikne třikrát, uvolněte knoflík na volbu funkce
 4. světýlko se rozsvítí zeleně a model bude připravený

Pozor: pokud přejedete volbu kterou jste chtěli zvolit, stlačte knoflík na nastavování směrem dolů a po probliknutí můžete nastavit znovu požadovanou funkci.

 XL-5 je nastavena továrně a nevyžadují již žádné jiné nastavování

Upravení vysílačky pro XL-5

Předtím než se budete pokoušet naprogramovat XL-5 je důležité zkontrolovat že vysílačka je v pořádku. Jinak by se vám nemuselo podařit správně nastavit požadovanou rychlost.

 Nastavení vysílačky:

 1. nastavte plyn neutrálu na polohu 50/50
 2. upravte plyn do střední polohy 0
 3. nastavte servo zpátečky, knoflíkem doleva
 4. neměňte pozice na žádném servu zpátečky po naprogramování XL-5

Když nebudete jezdit zkontrolujte programování, odpojte motor, postavte na špalky a kola nechejte tak aby se nedotýkali země.

k vypnutí XL-5 držte knoflík dokud zelené světýlko nezhasne

 1. se zapnutou vysílačkou zmáčkněte nastavovací knoflík na vteřinku, dokud nebude dioda svítit zeleně, pak okamžitě pusťte knoflík. Tohle zapne XL-5. když budete držet a pak pustíte knoflík příliš rychle, uslyšíte servo jakoby poskočit a dioda se nemusí rozsvítit. Pokud se to stane zmáčkněte knoflík znovu, dokud nebude dioda svítit zeleně.
 2. použijte plyn. Dioda se nevypne dokud není dosaženo plného plynu. Při plném plynu svítí dioda zeleně
 3. pohněte páčkou dozadu a aktivují se brzdy.dioda se nevypne dokud nejsou brzdy nadoraz. Pak se rozsvítí zelená dioda
 4. vraťte páčku do neutrálu, dioda svítí zeleně
 5. opět dejte páčku dozadu a zapojte brzdy. Dioda se vypne. Jakmile se zapne spátečka dioda se rozsvítí zeleně
 6. k zastavení dejte páčku do polohy neutrál

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.